Thư viện biểu mẫu, công cụ kế toán

STTBIỂU MẪUTẢI XUỐNG
1Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhânTải về
2Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty hợp danhTải về
3Điều lệ công ty hợp danhTải về
4Danh sách thành viên công ty hợp danhTải về
5Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênTải về
6Điều lệ công ty TNHH 2TV trở lênTải về
7Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện cho thành viên công ty TNHH 2TV trở lên là tổ chứcTải về
8Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2TV trở lênTải về
9Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công ty TNHH MTVTải về
10Điều lệ công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữuTải về
11Điều lệ của công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữuTải về
12Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệpTải về
13Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phầnTải về
14Điều lệ công ty cổ phầnTải về
15Danh sách cổ đông sáng lậpTải về
16Danh sách cổ đông nước ngoàiTải về
17Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chứcTải về
18Giấy ủy quyền thực hiện thủ tụcTải về